Minskade utsläpp av växthusgaser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 november 2019

Interpellation: Minskade utsläpp av växthusgaser

Interpellation 2019/20:114 av Louise Meijer (M)

Interpellation 2019/20:114 Minskade utsläpp av växthusgaser

av Louise Meijer (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Förra året ökade Sveriges utsläpp med nästan 2 procent, enligt Naturvårdsverkets officiella statistik. Häromveckan kom preliminär statistik för andra kvartalet 2019 som visar att utsläppen fortsätter att öka. Sju av riksdagens åtta partier har kommit överens om att Sverige ska ha nettonollutsläpp 2045, men just nu går utvecklingen åt fel håll.

Sverige behöver ställa om snabbt. Framför allt måste utsläppen från vägtransporter och industrin, vilka står för två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp, minska. Sverige behöver göra sig kvitt beroendet av fossil energi.

Moderaterna vill elektrifiera Sverige. Det krävs systematiska satsningar för att bygga upp ett nätverk av laddstationer och elvägar så att både personbilar och lastbilar kan drivas på el. Det behövs kraftfulla incitament för företag att investera i nya tekniker för elektrifiering eller andra metoder, vilka minskar utsläppen från industrin.

Sverige står för ca 1 promille av världens utsläpp och kan på egen hand inte lösa klimatutmaningen. Men vi kan tjäna som ett internationellt föredöme genom att visa att minskade utsläpp är förenligt med ekonomisk tillväxt, så att fattigare länder kan moderniseras och öka levnadsstandarden samtidigt som de bidrar till den gröna omställningen.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att vända utvecklingen och minska utsläppen i Sverige?