Minskade skatteintäkter för kommuner och landsting

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 januari 2009

Interpellation: Minskade skatteintäkter för kommuner och landsting

Interpellation 2008/09:230 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 december

Interpellation

2008/09:230 Minskade skatteintäkter för kommuner och landsting

av Eva-Lena Jansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, redovisar i en prognos för 2009 och 2010 att skatteintäkterna minskar. De minskade skatteintäkterna är 3 miljarder kronor lägre för 2009 och 8 miljarder kronor lägre för 2010 jämfört med oktoberprognosen. De minskade skatteintäkterna motsvarar närmare 20 000 jobb i kommuner och landsting 2010.

Sveriges Kommuner och Landsting har upprepade gånger påtalat vikten av resurstillskott till sektorn. Bland annat har förbundet nyligen skrivit till finansministern med förslag om ökade statsbidrag, ca 3 miljarder kronor extra nästa år och ytterligare 5 miljarder 2010.

De stimulanspaket som regeringen föreslagit räcker inte. Att ge kommuner och landsting extra pengar är ett effektivt sätt att motverka lågkonjunkturens effekter på sysselsättningen.

I Örebro län har 2 300 personer varslats från den 1 september fram till den 15 december. Många visstidsanställda har redan fått lämna sina arbeten. Detta kommer naturligtvis att få negativa konsekvenser, inte bara för dem som drabbas utan också för kommuner och landsting som får in lägre skatteintäkter och därmed mindre pengar till äldreomsorgen, vården och skolan.

Min fråga till finansminister Anders Borg är därför följande:

Avser finansminister Borg att vidta ekonomiska åtgärder i syfte att motverka uppsägningar i kommuner och landsting?