Minskade medel för företagsrådgivning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 juni 2016

Interpellation: Minskade medel för företagsrådgivning

Interpellation 2015/16:671 av Penilla Gunther (KD)

Interpellation 2015/16:671 Minskade medel för företagsrådgivning

av Penilla Gunther (KD)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Regeringen har i inledningen av vårändringsbudgeten skrivit att den minskar planerade utgifter med sammanlagt 19,6 miljarder kronor, bland annat genom utgiftsbegränsningar, för att klara den ökade migrationen.

För budgetåret 2016, utgiftsområde 24 Näringsliv, har anslaget 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation minskats med 48 miljoner kronor. Rådgivarorganisationer som får verksamhetsanslag, till exempel Coompanion, Winnet Sverige och Nyföretagarcentrum, är bland dem som har fått neddragna anslag, och ändå kan de påvisa arbete för grupper som vanligtvis anses vara prioriterade för arbetsmarknadsinsatser – men i detta fall för att bli egna företagare.

En hel del flyktingar som kommit till Sverige har en bakgrund som egna företagare. Att staten stöttar olika företagsrådgivarorganisationer hör ihop med att vi alla har olika sätt att arbeta och att de ovan nämnda har inriktningar som kan passa olika grupper av personer.

Flera frågor har redan ställts tidigare till statsrådet kring det obegripliga och mycket undermåliga i processen för att meddela dessa organisationer att deras stöd skulle dras ned – utan förvarning så personal kunde varskos och budgetar justeras inför 2016.

Men följande fråga har ännu inte ställts till närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Kan ministern förklara vad som menas med att "av tilldelade medel får 48 000 000 kronor betalas ut först efter beslut av regeringen" i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende anslag 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv?

Finns dessa medel ändå för att kunna användas, och i så fall till vad eller till vilka?