Minskad stimulans till bostadsbyggande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 28 april

Interpellation

2009/10:347 Minskad stimulans till bostadsbyggande

av Tommy Waidelich (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för rörligheten på arbetsmarknaden. Enligt Boverket fortsätter bostadsbyggandet att minska i Stockholms län, och detta trots att befolkningen i länet ökar och nu har passerat tvåmiljonersstrecket. Förändringarna i skatte- och subventionssystemen mellan åren 2007 och 2009 har lett till en ökad obalans i de ekonomiska villkor som staten ställer upp och där hyresrätten är förloraren. Under många år gavs subventioner i form av räntebidrag till ägaren av nyproducerade flerbostadshus (hyresrätter och bostadsrätter) och under några år gavs investeringsbidrag till byggande av hyresrätter. År 2007 avvecklade den borgerliga regeringen båda dessa stödformer. Räntebidraget avvecklas dock successivt och ska vara helt avskaffat år 2012. Rörligheten på bostadsmarknaden förstärks dessutom i Stockholmsregionen, som effekt av den så kallade Stockholmsskatt regeringen lagt på uppskovet av reavinster vid bostadsförsäljning. 200 000 stockholmare beräknas bli drabbade av den här straffbeskattningen.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är:

Avser statsrådet att ta några initiativ till att förändra stimulansen till bostadsmarknaden så att trenden minskat byggande och minskad rörlighet kan brytas?