Minskad marknadsföring och färre investeringar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 26 mars

Interpellation

2007/08:527 Minskad marknadsföring och färre investeringar

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Konkurrensen mellan länder och regioner om att attrahera utländska investeringar förklaras främst av att dessa investeringar skapar nya affärsmöjligheter i industrin och tjänstesektorn. Därmed ökar företagens och landets konkurrenskraft. Att lyckas attrahera utländska investeringar är en förutsättning för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. För ett litet land som Sverige är det särskilt viktigt att ta till vara de fördelar som ökade flöden av varor, kapital, tjänster och arbetskraft har att erbjuda. Utländska företag skapar nya affärsmöjligheter, öppnar nya marknader, tillför ny kompetens och utbyte av teknik och tekniskt kunnande äger rum. Ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt förutsätter ett Sverige som kan hävda sig i den globala konkurrensen. Få länder torde ha så goda förutsättningar att ta till vara globaliseringens fördelar. För detta krävs att Sverige kontinuerligt stärker investeringsklimatet och därmed landets attraktionskraft, till exempel genom ett omfattande investeringsfrämjande. Under perioden 2001–2006 har ISA medverkat till nära 800 investeringar vilka genererat ca 21 000 arbetstillfällen. Cirka tre fjärdedelar av dessa investeringar omfattar små och medelstora företag och är i huvudsak nyetableringar. Detta är ett mycket gott resultat som tillsammans med exportfrämjandet och marknadsföringen av Sverige som turistland är avgörande beståndsdelar i byggandet av en attraktiv Sverigebild. Regeringens kraftiga nedskärningar av investerings- och exportfrämjandet samtidigt med en rad ambassadnedläggningar innebär dock en avsevärt minskad marknadsföring av svenska miljöer och i nästa steg en försvagad svensk konkurrenskraft genom uteblivna investeringar. Mina frågor till statsrådet är därför:

Avser statsrådet att följa upp konsekvenserna för svensk konkurrenskraft av de genomförda nedskärningarna av investeringsfrämjandet?

Avser statsrådet att verka för att investerings- och exportfrämjandets anslag återställs till 2006 års nivå?