Miljöstyrningsrådets fortsatta verksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 30 maj

Interpellation

2012/13:462 Miljöstyrningsrådets fortsatta verksamhet

av Marie Nordén (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Miljöstyrningsrådet är ett bolag med uppdraget att tillhandahålla förslag till drivande miljökrav och andra hållbarhetskrav till den offentliga sektorn i sina upphandlingar. Bolaget ägs gemensamt av staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Miljöstyrningsrådets verksamhet har utretts som en del i kartläggningen över hur det statliga upphandlingsstödet kan effektiviseras i framtiden och det finns planer att införa hela eller delar av Miljöstyrningsrådets verksamhet i en ny stor myndighet för upphandlingsstöd.

Miljöstyrningsrådet är mycket tveksamt till detta, eftersom detta skulle starkt begränsa möjligheterna för Miljöstyrningsrådet att bedriva verksamheten vidare som i dag. Konsekvensanalysen, som Miljödepartementet har genomfört av planerna, bekräftar de risker och farhågor som Miljöstyrningsrådet ser med förslaget bland annat i form av förlust av viktig kompetens och möjlighet av utarbeta spjutspetskriterier för miljökrav samt nedprioritering av verksamheten.

Med tanke på att gjord konsekvensanalys visar att införandet av Miljöstyrningsrådets verksamhet i en större myndighet skulle få negativa konsekvenser, är min fråga till miljöministern:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att Miljöstyrningsrådets verksamhet kan behålla sitt oberoende och sin höga kvalitet?