Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 november 2017

Interpellation: Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening

Interpellation 2017/18:41 av Runar Filper (SD)

Interpellation 2017/18:41 Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening

av Runar Filper (SD)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har finansierat en forskarrapport som visar att fosfor från enskilda avlopp inte är ett stort miljömässigt problem. Men Hav har valt att inte publicera rapporten trots att man känt till resultatet under två år.

Bakgrunden till forskningsrapporten är att Naturvårdsverkets gamla vägledning avseende avloppsvatten inte tar hänsyn till markretentionen. Havs- och vattenmyndigheten beslutade därför att finansiera en forskningsrapport år 2014 med syftet att samla information och fakta för att säkerställa hur stort problemet med fosfor i avloppsvatten faktiskt är.

Först valde Hav att förhala en publicering genom att kräva att forskarna skrev om rapporten. Men även när den omarbetade versionen presenterades, nästan ett år senare, valde myndigheten att inte publicera rapporten.

Hav har inte heller arbetat om de vägledningar som kommunernas miljötillsyn går efter, eller uppdaterat instruktionerna, trots påpekanden från forskarna om direkta felaktigheter. 

Mina frågor till miljöminister Karolina Skog är därför:

 

Anser ministern att det är rimligt att Havs- och vattenmyndigheten inte väljer att publicera den aktuella forskarrapporten trots att man känt till resultatet under två år?

Anser ministern att Havs- och vattenmyndigheten har ett ansvar att säkerställa att kommunala myndigheter ställer miljömässigt befogade krav på avloppsrening hos enskilda fastighetsägare?