Militärt hot mot Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 februari 2016

Interpellation: Militärt hot mot Sverige

Interpellation 2015/16:346 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:346 Militärt hot mot Sverige

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I inbjudan till markstridsdagarna 2016 gör arméchefen ett uttalande som fick stort genomslag i medierna.

Bedömningen har tidigare varit att inget direkt militärt hot föreligger mot Sverige i dagsläget. Arméchefens bedömning är dock en annan. Han skriver i inbjudan att det omvärldsläge som vi upplever och som också framgår av inriktningsbeslutet leder till slutsatsen att vi kan vara i krig inom några år. För oss inom armén gäller att med all kraft vi kan uppbringa genomföra det som framgår av de politiska besluten.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

  1. Instämmer ministern i arméchefens bedömning att vi kan vara i krig inom några år?
  2. Om så är fallet, finns det i så fall beslut och omprioriteringar som behöver göras?
  3. Finns det anledning att låta Försvarsberedningen börja arbeta redan under 2016, med tanke på det omvärldsläge vi upplever och slutsatsen att vi kan vara i krig inom några år?