Mikrobryggeriers och folkölsbutikers förutsättningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 19 april 2022

Interpellation: Mikrobryggeriers och folkölsbutikers förutsättningar

Interpellation 2019/20:159 av David Josefsson (M)

Interpellation 2019/20:159 Mikrobryggeriers och folkölsbutikers förutsättningar

av David Josefsson (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I Sverige finns det en stark bryggeritradition. De senaste åren har vi dessutom upplevt ett uppsving med många mikrobryggerier men också ett ökat intresse för alkoholdrycker med lägre alkoholhalt, så kallad folköl.

Tyvärr har många verksamheter upplevt hinder då man menar att nuvarande alkohollagstiftning inte är skriven utifrån deras situation, vilket gör lagstiftningen svårtolkad, och att olika kommuner ger olika besked.

Frågan har särskilt aktualiserats i Göteborg där en folkölsbutik fick stänga i våras eftersom Göteborgs stad inte ansåg att det fanns utrymme i lagen för att arrangera folkölsprovningar, och i november uppstod en diskussion kring hur lagstiftningen ska tolkas kring ölprovningar på bryggerierna i Göteborg.

Ölprovningar är en verksamhet som är uppskattad och utgör en viktig del i bryggeriernas verksamhet, både som intäktskälla och som marknadsföringskanal.

Debatten om ölprovningar i Göteborg uppmärksammades också i nationella medier, och såväl lokalpolitiker som bryggare och kommunala tjänstemän uttalade sig och menade att lagstiftningen bör ses över. Man pekade bland annat på att olika kommuner gör helt olika tolkningar av lagstiftningen.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Delar ministern bilden av att lagstiftningen bör ses över utifrån mikrobryggeriers och folkölsbutikers förutsättningar?