Migrationsdomstolar och handläggningstider

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:93 Migrationsdomstolar och handläggningstider

av David Josefsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I juni i år kritiserade Justitieombudsmannen (JO) migrationsdomstolen i Göteborg för att handläggningstiderna i asylärenden är för långa. I det enskilda fallet (dnr 134–2019) var handläggningstiden ett år och tre månader, vilket JO ansåg vara för lång tid.

I beslutet konstaterade JO samtidigt att handläggningstiderna rent generellt är längre än vad som är rimligt och acceptabelt: I juni 2019 redovisade domstolen att mål om uppehållstillstånd på grund av skydds- eller asylskäl tar 17–21 månader och mål om uppehållstillstånd för besök eller bosättning 12–16 månader att handlägga.

JO skriver vidare i sitt beslut: "Ytterst är det riksdagen och regeringen som har ansvaret för att domstolarna klarar sina uppgifter och kan uppfylla de krav som ställs i 2 kap. 1  § regeringsformen. JO lämnar därför över ett exemplar av beslutet till Domstolsverket och Regeringskansliet, Justitiedepartementet, för kännedom."

Domstolsverket har begärt 300 miljoner kronor för att verksamheten ska fungera, men regeringen har endast tillskjutit 122 miljoner kronor i sin budgetproposition. Det har gett till effekt att migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Göteborg kommer att få skära ned i verksamheten. Bland annat försvinner ett trettiotal notarietjänster och tidsbegränsande anställningar kommer att löpa ut utan att förlängas. Enligt en intervju med den tillförordnad lagmannen vid migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Göteborg i DN den 5 oktober kommer nedskärningarna att leda till att enskilda människor drabbas.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur ser ministern på JO:s kritik mot migrationsdomstolen i Göteborg och domstolens fortsatta möjligheter att få ned handläggningstiderna?