Matlandet Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Matlandet Sverige

Interpellation 2012/13:91 av Fransson, Josef (SD)

den 6 november

Interpellation

2012/13:91 Matlandet Sverige

av Josef Fransson (SD)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

För en tid sedan gav Matlandet Sverige en utmärkelse till företaget Qibbla halal som ”årets uppstickare”. Med tanke på Matlandet Sveriges beskrivning av sitt eget syfte är valet av pristagare anmärkningsvärt.

Matlandet Sverige har enligt egen utsago en vision om att Sverige ska bli det nya matlandet i Europa profilerat genom god mat, upplevelser i världsklass och en levande landsbygd. Vidare säger man sig också vilja främja sysselsättning och nya företag. En fördubbling av livsmedelsexporten är ett uttalat mål.

Qibbla halal är ett företag som har uppmärksammats vid olika tillfällen för att det möter religiösa krav på slaktmetoder på sätt som ryms inom svensk djurskyddslagstiftning. Detta får anses vara ett steg framåt från djurskyddssynpunkt, även om det rimligen finns många lantbruksföretagare som har svårt att se kopplingen mellan religiös ritualslakt och Matlandet Sverige. Om det är för detta man fått nämnda utmärkelse blir frågan befogad i vilka andra sammanhang priser och utmärkelser bör utdelas för att svensk lag följs.

Det mest anmärkningsvärda är dock att pristagaren Qibbla halal baserar huvuddelen av sin omsättning på importerat kött. Matlandet Sverige har ju enligt egen utsago målsättningen att stärka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst på råvarusidan. Trots detta väljer man att prisa ett företag som importerar europeiskt lågpriskött vars uppfödning och slakt kan ske genom metoder som inte är tillåtna i Sverige.

Min fråga till landsbygdsministern blir således hur landsbygdsministern, utefter Matlandet Sveriges visioner, motiverar att nämnda utmärkelse kan tillfalla just detta företag.