Matchningsproblematiken på arbetsmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 november 2013

Interpellation: Matchningsproblematiken på arbetsmarknaden

Interpellation 2013/14:65 av Andersson, Johan (S)

den 24 oktober

Interpellation

2013/14:65 Matchningsproblematiken på arbetsmarknaden

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Under de senaste veckorna har jag genomfört ett flertal företagsbesök inom olika branscher.

En frågeställning som oftast kommer upp i samtal med företagare är problematiken med matchningen och efterfrågan av arbetskraft inom olika branscher.

Ett exempel är bland annat inom offentlig sektor där efterfrågan är stor på sjuksköterskor. Inom privat verksamhet efterfrågas bland annat konstruktörer.

Mina frågor till ministern är:

Vad har ministern och regeringen för strategi för att få matchningsproblematiken att fungera på arbetsmarknaden?

Vilket uppdrag ger ministern och regeringen Arbetsförmedlingen att bli ”matchningsspecialister” för att skapa en väl fungerande arbetsmarknad?