Matchningsproblematiken på arbetsmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Matchningsproblematiken på arbetsmarknaden

Interpellation 2010/11:101 av Svantorp, Gunilla (S)

den 30 november

Interpellation

2010/11:101 Matchningsproblematiken på arbetsmarknaden

av Gunilla Svantorp (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Vi går nu går vi in i högkonjunktur men samtidigt kan vi läsa allt fler rapporter som säger att de arbetslösa inte är anställningsbara därför att de inte har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Kompetenskraven på arbetsmarknaden ökar och företagens efterfrågan på rätt utbildade medarbetare ökar.

Det förs en märklig politik från den borgerliga regeringen när det råder brist på arbetskraft och det samtidigt är hög arbetslöshet.

Samtidigt visar rapporter från Svenskt Näringsliv att efterfrågan på personer med framför allt yrkesutbildningar ökar och man konstaterar samtidigt att framför allt ungdomar har för lite yrkeserfarenhet för att vara anställningsbara.

Det är anmärkningsvärt att inte mer görs av den borgerliga regeringen för att säkerställa att arbetslösa personer blir anställningsbara.

Tidigare socialdemokratiska regeringar har varit måna om att ha en arbetsmarknadspolitik som har matchat den efterfrågan arbetsgivarna har haft på sin framtida arbetskraft, något som nästan inte existerar i dag. Vi ser dessutom den allra största ungdomsarbetslösheten någonsin i Sverige i dag. Sverige utmärker sig till och med i övriga Europa som ett dåligt exempel.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att motverka i dag rådande matchningsproblematik inom vuxenutbildningsområdet och arbetsmarknaden?