Marinens musikkår

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 november 2008

Interpellation: Marinens musikkår

Interpellation 2008/09:88 av Jeppsson, Peter (s)

den 30 oktober

Interpellation

2008/09:88 Marinens musikkår

av Peter Jeppsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Frågan om att Försvarsmakten vill lägga ned Marinens musikkår i Karlskrona har väckt såväl stor debatt som starka känslor inte bara inom Blekinge län utan över hela vårt land. Marinens musikkår i Karlskrona har mycket gott anseende och har i dag 30 heltidsanställda musiker. De genomför arrangemang för statsceremonier, för högvakt, musik vid våra militära förband, liksom ett flertal offentliga konserter. Musikkåren är en stor förebild för såväl professionella musiker som fritidsmusiker.

Regeringens pågående omstrukturering av försvaret hotar de två sista heltidsanställda blåsarsymfoniska orkestrarna i Sverige. Det gäller Flygvapnets mMusikkår i Göteborg, mer känd som Göteborg Wind Orchestra, samt Marinens musikkår i Karlskrona. Marinens musikkår gör, genom sin oerhört populära verksamhet, stor PR för Försvarsmakten. Genom att representera Försvarsmakten visar man på den stora bredd som finns i vårt svenska försvar i dag. Det visar på en stor folklig förankring för försvaret att det nu är över 30 000 personer som skrivit under uppropet för ett bevarande av Marinens musikkår.

Framtiden för den militära blåsorkestermusiken kan inte ses som en angelägenhet enbart för Försvarsmakten. Det är en fråga i ett större perspektiv, och en nedläggning av blåsorkestrarna inom försvaret kommer att påverka det svenska kulturarvet på ett oerhört negativt sätt. Därför måste det kulturpolitiska perspektivet nogsamt vägas in när man överväger ett beslut om nedläggning.

Försvarsmusikcentrum har ansvar för att tillgodose behovet av musik både för Försvarsmakten och för regering och riksdag. Detta uppdrag kommer att försvåras om man inte längre kan använda sig av de musikkårer som finns i dag.

Det förslag som i dag finns om försvarsmusikkårerna innehåller vare sig en djupgående konsekvensanalys eller framtidsinriktade förslag till lösningar.

Jag vill fråga om försvarsministern är beredd att tillsätta en oberoende utredning om framtiden för försvarsmusiken, med syfte att se över det totala behovet, och att göra konsekvensanalyser av det behov som vårt svenska försvar och övriga har av musikkårer.