Marinens behov

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 februari 2019

Interpellation: Marinens behov

Interpellation 2018/19:54 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2018/19:54 Marinens behov

av Alexandra Anstrell (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Dagens militära försvar är för tunt i relation till den hotbild som Sverige befinner sig i, både vad gäller omvärlden och vårt direkta närområde. Både när det gäller armén och flygvapnet finns politiska beslut vad gäller en ökad förmåga. Den svenska marinen kommer framöver att behöva politiska beslut för att förmågan ska kunna upprätthållas och på sikt förbättras.

I sitt anförande på Rikskonferensen Folk och Försvar i Sälen den 14 januari 2019 påpekade marinchefen Jens Nykvist följande angående behovet av förstärkning:

"Men flera materielsystem går på övertid och snart följer tyvärr många fler. Detta är marinens största utmaning och situationen kräver beslut för att inte numerären och vår förmåga ska nedgå ännu mer. I perioden 2025 till 2030 kommer ett förmågeglapp att uppstå om inte dessa beslut fattas här och nu. Det handlar främst om ersättare till de äldre korvetterna, nya stridsbåtar och nya typer av stödfartyg."

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur ser ministern, utifrån vad marinchefen angett, på marinens behov av att ta beslut om nästa generations ytstridsfartyg?