Marina skjutövningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 juni 2014

Interpellation: Marina skjutövningar

Interpellation 2013/14:526 Marina skjutövningar

av Valter Mutt (MP)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Försvarsmaktens önskemål om drastiskt utökade marina skjutövningar i Göteborgs södra skärgård och de boendes motstånd mot detta har gett upphov till en tvist som nu är inne på fjärde året. Den politiska ledningen i Göteborg, liksom en massiv folkopinion, stöder de boende och fruktar att den planerade utökningen av skjutövningar även kommer att drabba turistnäringen samt ge upphov till bestående skador i den känsliga havsmiljön.

Mina frågor till försvarsministern är:

Hur avser försvarsministern att säkerställa att kärnvapenbestyckad utrustning inte förs in i Göteborgs skärgård under de tilltänkta internationella samövningarna?

Anser försvarsministern det rimligt att Försvarsmakten själv – i form av generalläkaren – utgör tillsynsmyndighet?

Den sannolikt allra viktigaste länken i ett lands försvar utgörs av invånarnas förtroende för Försvarsmakten. Att tillåta massiva skjutövningar i omedelbar närhet till en halvmiljonstad vore att visa ringa hänsyn till såväl invånarna som den politiska ledningen i Göteborg. Hur avser försvarsministern att verka så att en sådan allvarlig förtroendeförlust för Försvarsmakten undviks?