Mänskliga rättigheter på EU-nivå

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Mänskliga rättigheter på EU-nivå

Interpellation 2012/13:160 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 29 november

Interpellation

2012/13:160 Mänskliga rättigheter på EU-nivå

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

I ett av många kriser plågat EU ökar främlingsfientligheten. Skändligheter mot olika grupper verkar kunna göras hur lång som helst. Personer som är av olika ursprung, tillhörande grupper som exempelvis romer/judar/muslimer utsätts för hatbrott. I Ungern har det fascistiska partiet Jobbik uppmanat den ungerska regeringen att upprätta listor på personer med judiskt ursprung. Jobbik är ett uttalat främlingsfientligt parti med tydlig nazistisk koppling och vars politik kretsar kring en negativ syn på romer boende i landet. I dag utgör romer från Ungern en stor grupp av de personer som söker asyl i Kanada, detta på grund av romernas svåra situation i sitt hemland.

I Sverige har medlemmar i den judiska församlingen utsatts för angrepp, bland annat genom ett sprängdåd i Malmö. I samhället Forserum har det varit den somaliska föreningens medlemmar som utsatts för glåpord och hot om våld. I Arboga attackerades en flyktingförläggning, och flera boende blev misshandlade.

Det som skett i Sverige och Ungern är inte separata händelser utan är något som vi kunnat se under en längre tid i hela EU när kriser avlöser varandra, arbetslösheten ökar och främlingsfientliga partier skördar politisk framgång genom populistiska förlag. Det verkar som få har förmåga eller vilja att ta lärdom av vår gemensamma historia från 1900-talet.

Utvecklingen i Europa visar att frågor som berör mänskliga rättigheter: rättigheter för minoritetsgrupper, hbt-personers rättigheter, kvinnors rätt till sin egen kropp, beskärs eller till och med förvägras.

Min fråga till statsrådet Birgitta Ohlsson är följande:

Avser statsrådet att ta några initiativ på EU-nivå för att lyfta frågan om minoriteters ställning i unionen och behovet av att stärka arbetet för mänskliga rättigheter?

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa att kvinnors rättigheter stärks inom EU?