Mäns sexualiserade våld mot kvinnor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 november 2008

Interpellation: Mäns sexualiserade våld mot kvinnor

Interpellation 2008/09:52 av Olofsson, Eva (v)

den 20 oktober

Interpellation

2008/09:52 Mäns sexualiserade våld mot kvinnor

av Eva Olofsson (v)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, Cedawkommittén, har i en kommentar från 2008 uttryckt oro över att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor varierar mellan kommunerna och att vissa kommuner inte kan erbjuda skyddat boende för alla våldsutsatta kvinnor, bland annat kvinnor med funktionsnedsättning. Kommittén beklagar även att det inte finns någon statistik över hur många flickor och kvinnor i Sverige som är könsstympade.

Med anledning av denna kritik uppmanas Sverige bland annat att se till att det finns omfattande åtgärder för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor och att avsätta tillräckliga ekonomiska medel för att se till att 2007 års handlingsplan mot mäns våld (skr. 2007/08:39) genomförs effektivt. Sverige uppmanas att se till att det finns tillräckligt många kvinnojourer i hela landet som kan ta hand om kvinnor med funktionsnedsättning och att de har tillräcklig finansiering.

Med hänvisning till vad som anförts vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

1. Hur avser statsrådet att hantera Cedawkommitténs kritik när det gäller ovanstående frågor?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor ska hålla en jämn och god kvalitet i samtliga kommuner?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att alla våldsutsatta kvinnor har tillgång till skyddade boenden oavsett vilken kommun de bor i?