Månggifte

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 juni 2016

Interpellation: Månggifte

Interpellation 2015/16:615 Månggifte

av Jessika Roswall (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I dag finns nästan 300 registrerade fall av bigami eller polygami i Sverige.  Det beror på att svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt och de inblandade sedan flyttar hit. Enligt svensk rätt ska utländska äktenskap erkännas om de är giltiga enligt lagen i det land de ingåtts. Undantaget till detta är om effekten av erkännandet går emot svensk så kallad ordre public. Svensk doktrin utgår dock från inställningen att erkännande av utländska polygama äktenskap inte är i strid mot svensk ordre public. Utgångspunkten för doktrin och förarbeten är i stället att båda äktenskapen gäller då båda har ingåtts juridiskt giltigt i hemlandet. Lagstiftningen behöver anpassas och moderniseras.

Svensk äktenskapslagstiftning har moderniserats. Samkönade pars rätt att gifta sig har inneburit att människor behandlas lika inför lagen oavsett sexualitet och vem man vill leva med. Samkönade pars rätt att gifta sig handlar om frihet, kärlek och individualism. Rätten till samkönade äktenskap ändrar inte äktenskapet i sig, utan vilka som har rätt att ingå det.

Med polygama äktenskap är det annorlunda. Acceptans av månggifte riskerar att medföra en svåröverblickbar och radikal förändring av äktenskapet som institution. I synnerhet finns det risk för att mycket starkt konservativa och religiösa krafter gynnas av att deras patriarkala relationskonstellationer vinner legitimitet och ökar i utbredning. Det argumentet har förts fram exempelvis av feminister med rötter i länder där månggifte är tillåtet. Det är en viktig synpunkt att lyssna till. Kvinnor ska inte riskera att mer eller mindre tvingas in i ett äktenskap med en man med flera andra fruar. 

Det är naturligtvis inte någon slump att det inte är möjligt att gifta sig med flera personer samtidigt i något liberalt demokratiskt land, utan månggifte existerar i länder där kvinnors rättigheter är kraftigt begränsade. I ett internationellt perspektiv är utmaningen därför snarast att arbeta för mer frihet för kvinnor bland annat genom att ifrågasätta månggifte som institution. Sverige bör vara tydligt när det gäller värderingar om jämställdhet. 

Utöver att vi behöver vara tydliga med våra moderna och jämställda värderingar, behöver lagstiftningen vara tydlig och rimlig utifrån exempelvis barnvårdnad och bodelning. 

Med anledning av ovanstående blir min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

Avser justitie- och migrationsministern att vidta några åtgärder för att hindra månggifte i Sverige?