Mångfald inom vård och omsorg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 januari 2008

Interpellation: Mångfald inom vård och omsorg

Interpellation 2007/08:182 av Särnblad, Anneli (s)

den 19 november

Interpellation

2007/08:182 Mångfald inom vård och omsorg

av Anneli Särnblad (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Inom dagens vård och omsorg finns både kommunala och landstingsdrivna verksamheter samt de som är utlagda på entreprenad. Detta är helt i sin ordning, så länge kvaliteten i verksamheten håller en tillräckligt hög nivå, liksom att vinsten ska gå tillbaka till verksamheten och inte till eventuella aktieägare. Det finns många goda exempel på till exempel vårdcentraler, hemtjänst eller särskilda boenden som drivs av duktiga entreprenörer. Tyvärr finns det också en hel del exempel på motsatsen.

Jag blev nyligen kontaktad av en kvinna som arbetat inom en privat vårdkoncern och som hade mycket dåliga erfarenheter därifrån. Hon berättade om fullständigt ohållbara scheman, brist på uppföljning då äldre inte hunnits med på grund av alltför stor belastning på personalen och i övrigt usla anställningsförhållanden. Det verkar dessvärre som om detta i vissa fall blir följden av att lagen om offentlig upphandling (LOU) används vid upphandling av hälso- och sjukvård liksom när äldre- och handikappomsorg upphandlas. Det är inte acceptabelt att priset är den faktor som styr på bekostnad av att människor i beroendeställning får den vård och omsorg de har rätt till.

En intressant modell är att landstinget, regionen eller kommunen certifierar de utförare som man vill använda inom hälso- och sjukvården eller omsorgen och sätter upp vilka krav som ställs på verksamheten samt kommer överens om ersättningsmodeller. Detta skulle kunna gynna mindre, personaldrivna eller idéburna aktörer som i dagsläget har svårt att hävda sig gentemot stora, internationella vårdbolag som i dag tyvärr utgör lejonparten av entreprenörerna inom vård och omsorg. Jag tror att det här skulle kunna vara en bra väg till en nödvändig och efterlängtad kvalitetshöjning inom bland annat äldreomsorgen. Dessutom gynnar det mångfalden.

Jag vill nu fråga socialministern om han avser att ta initiativ till att regeringen ser över lagstiftningen så att hälso- och sjukvården liksom äldre- och handikappomsorg undantas från lagen om offentlig upphandling.

Dessutom vill jag veta vad socialministern avser att göra för att komma till rätta med brister av det slag som redogjorts för ovan.