Månadsredovisning som metod för att stoppa skattefusk

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 14 oktober

Interpellation

2013/14:38 Månadsredovisning som metod för att stoppa skattefusk

av Eva-Lena Jansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt vad Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads beskriver är byggbranschen mer utsatt för fusk och svartarbete än många andra delar av svenskt näringsliv. Man anser därför att byggbranschen ska få bli en pilotbransch och införa en enkel månadsrapportering av löner till Skatteverket.

Enligt Skatteverket kostar svartarbete över 60 miljarder kronor varje år i uteblivna skatteintäkter. Enligt Sveriges Byggindustrier och Byggnads gör man bedömningen att ca 10 miljarder av dessa är kopplade till byggbranschen som en direkt konsekvens av att oseriösa företag sätter konkurrensen ur spel för seriösa företag.

Med tanke på att 60 miljarder kronor undandras det allmänna, och därmed inte kommer välfärden till godo, finns det all anledning för riksdag och regering att vidta åtgärder. Den 23 januari 2013 beslutade riksdagen att göra ett tillkännagivande om ett generellt införande av månadsuppgifter.

Jag har följande frågor till finansministern:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta med anledning av riksdagens tillkännagivande angående generellt införande av månadsuppgifter?

Avser finansministern att vidta några nya åtgärder för att stoppa skattefusk?