Målet om fördubblad export

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 januari 2013

Interpellation: Målet om fördubblad export

Interpellation 2012/13:177 av Nilsson, Jennie (S)

den 11 december

Interpellation

2012/13:177 Målet om fördubblad export

av Jennie Nilsson (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

För två år sedan slog handelsminister Ewa Björling fast ett nytt mål för den svenska handelspolitiken – exporten skulle fördubblas på fem år. Målet, som var inspirerat av ett liknande mål från den amerikanska regeringen, blev tidigt ifrågasatt av flera ekonomer. Sverige har, i motsats till USA, redan i dag en omfattande export och ett bytesbalansöverskott som per capita är större än Tysklands och Kinas.

Utrikesdepartementet har nyligen släppt nya prognoser för exportutvecklingen åren 20122016. I år beräknas exporten minska till alla marknader utom ”övriga Europa” (europeiska länder utanför EU). Till det snabbt växande Afrika söder om Sahara minskar exporten med 19 procent, till Asien med 4,6 procent och till det forna Sovjetunionen med 17 procent. Exporten väntas visserligen öka igen nästa år men fram till 2016 kommer exporten inte ha vuxit med mer än en tredjedel till någon marknad!

Står statsrådet fast vid målsättningen att exporten ska fördubblas till år 2015? Vilka åtgärder tänker hon i sådana fall sätta in för att målet ska kunna nås?