Målet om 26 200 poliser till 2025

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 februari 2022

Interpellation: Målet om 26 200 poliser till 2025

Interpellation 2021/22:309 av Katja Nyberg (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:309 Målet om 26 200 poliser till 2025

av Katja Nyberg (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Dagens kriminalitet utgör ett hot både mot samhället och mot dem som har till uppgift att lagföra kriminella. Polismyndigheten har i dag stora utmaningar att fullfölja sitt uppdrag. Det behövs ökade resurser både ekonomiskt och lagföringsmässigt. Dåliga löner, dåliga arbetsvillkor och en alltmer otrygg tillvaro att jobba i har lett till att allt färre poliser arbetar i yttre tjänst.

På grund av den rådande situationen med den ökande grova kriminaliteten behöver Sverige mer än någonsin fler poliser för att upprätthålla lag och ordning. Prio ett är att det måste bli fler poliser för att få stopp på denna utveckling och bättre kunna bekämpa den här typen av kriminalitet.

Det som är viktigast är antalet aktiva poliser. Av dagens knappt 22 000 poliser arbetar endast ungefär 800 renodlat som områdes­poliser med brottsförebyggande och trygghets­skapande uppgifter i utpekade geografiska ansvars­områden.

Polismyndigheten har hittills misslyckats med att attrahera tillräckligt många till polisutbildningen. Trots att man har lyckats återrekrytera 92 poliser 2021 slutar ändå fler poliser än någonsin: 762 stycken. De som slutar som polis överstiger därför stort de som man har lyckats återrekrytera.

Samtidigt har Polishögskolan stora svårigheter att fylla platserna till utbildningen. Antalet utbildningsplatser har ökat de senaste åren, men vid varje terminsstart gapar ett stort antal platser tomma. Totalt fanns det 1 020 studieplatser för terminsstarten i januari 2022, varav 650 personer hade fått bekräftad antagning. Nästan 40 procent av studieplatserna står alltså tomma vid början av utbildningen.

Det är den nionde utbildningsstarten i rad som inleds med mängder av vakanser, och nästan varje termin fylls inte cirka 300 platser. Det motsvarar ett normalstort polishus. Rikspolischefen Anders Thornberg säger att det behövs minst 1 000 studerande per termin för att målet om 26 200 poliser till 2025 ska uppfyllas. Regeringens mål om att uppnå målet om 38 000 polisanställda, varav 26 200 poliser, till 2025 ser ut att bli svårt att nå.

Problemet är inte att det saknas intresse för att bli polis. Inför varje terminsstart söker cirka 20 000 personer utbildningen. Enligt dåvarande inrikesminister Mikael Damberg handlar det om att de sökande inte har tillräckliga meriter för att fylla utbildningsplatserna.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att uppfylla sitt mål med 26 200 poliser till 2025?