Målet för bredbandsutbyggnad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 november 2013

Interpellation: Målet för bredbandsutbyggnad

Interpellation 2013/14:29 av Green, Monica (S)

den 9 oktober

Interpellation

2013/14:29 Målet för bredbandsutbyggnad

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Regeringens mål om 90 procents bredbandstäckning 2020 riskerar att inte nås. Gles- och landsbygd samt vissa förorter släpar efter och det gör att målet sannolikt inte nås. Inte ens 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige kommer att ha tillgång till 100 megabit per sekund eller mer år 2020 med den här utbyggnadstakten.

På flera håll i landet har, enligt Post- och telestyrelsen (PTS), inte invånarna möjlighet att koppla upp sig på snabbt bredband via fiber, 50 megabit per sekund eller mer. I stora delar av södra och mellersta Sverige har bara mellan 10 och 40 procent tillgång till bredband om minst 50 megabit.

Detta får förödande konsekvenser för samhällen, byar, gles- och landsbygd över hela landet. Butiker, lantbrukare, småföretag, turistföretag, kaféer, restauranger får allt svårare att klara sig utan snabbt bredband då de förväntas kunna ha kontakt med kunder, leverantörer och banken lika snabbt som företag i storstäderna. Givetvis lider även privatpersoner när de inte kan kommunicera med omgivningen på rimliga villkor.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att målet att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till 100 megabit per sekund eller mer år 2020 ska nås?