Mälarbanan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 1 augusti 2022

Interpellation: Mälarbanan

Interpellation 2011/12:77 av Nilsson, Pia (S)

den 31 oktober

Interpellation

2011/12:77 Mälarbanan

av Pia Nilsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

För att kommunerna i länen i Mälardalen ska utvecklas krävs snabba, pålitliga och täta tågförbindelser till Stockholm, men också mellan de större orterna i Mälardalen.

Ett ökat utbyte mellan Stockholms län och övriga län i Mälardalen ger utvecklingsfördelar för båda parter. Stockholm klarar sig inte utan ett starkt omland och länen runt Stockholm behöver en attraktiv och väl fungerande huvudstadsregion.

Att öka kapaciteten på Mälarbanan är centralt för att skapa en hållbar regionförstoring i Stockholm och Mälarregionen.

När Citybanan är utbyggd år 2017 kommer Mälarbanans inre del fortfarande att vara en begränsning för att köra fler tåg med ökad punktlighet. Utbyggnaden mellan Barkarby och Kallhäll räcker inte. En driftsäker och kapacitetsstark tågtrafik nås först när Mälarbanan är utbyggd till fyra spår hela vägen mellan Tomteboda och Kallhäll. För att optimera Citybanans kapacitet bör en utbyggnad av Mälarbanan stå klar vid samma tidpunkt.

Vilka åtgärder har statsrådet för avsikt att vidta för att öka kapaciteten på Mälarbanan i syfte att optimera effekten av Citybanan?