Mälarbanan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 maj 2001

Interpellation: Mälarbanan

Interpellation 2000/01:439 av Högström, Tomas (m)

den 27 april

Interpellation 2000/01:439

av Tomas Högström (m) till näringsminister Björn Rosengren om Mälarbanan

Vid en interpellationsdebatt den 16 januari 2001 angående tågtrafiken på Mälarbanan lovade näringsminister Björn Rosengren diskutera med SJ vilka åtgärder som var möjliga att vidta för att komma till rätta med trafiksituationen efter banan. Bakgrunden till interpellationsdebatten då var bl.a. behovet att förbättra situationen för resande med tåg samt vilka möjligheter som fanns att påskynda snabbtågstrafiken efter Mälarbanan.

Näringsministern har inte återkommit med någon redovisning av vilka resultat diskussionen med SJ lett fram till. Tyvärr kvarstår de tidigare problemen, t.ex. förseningar och brist på platser för resande som då måste stå trots att de betalt fullt pris för sina biljetter.

Styrelsen för Mälarbanans intressenter, MIAB, överväger nu att stämma staten på grund av dessa ständiga förseningar och spårbrist på Mälarbanan. Bland de resande är stämningen minst sagt irriterad.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till näringsministern:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta med anledning av de bestående problemen för tågtrafiken på Mälarbanan?