Mackar på landsbygden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 juni 2021

Interpellation: Mackar på landsbygden

Interpellation 2020/21:739 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2020/21:739 Mackar på landsbygden

av Helena Lindahl (C)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Upp till 500 mindre och privatägda mackar över hela landet riskerar att få läggas ned till följd av nya statliga regler från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Senast i mitten på nästa år ska rörledningar som finns under jord säkras mot rost- och fuktangrepp. Syftet är att förhindra läckage från drivmedel och därmed miljöskador. Tanken är god och inget som är dåligt på något sätt. Större bensinbolag har i stort redan genomfört åtgärden, men för den lilla privata bensinmacken i glesbygd är det värre. Här finns två akuta problem. Det ena är att många ägare inte nåtts av informationen om de nya kraven, som ska vara genomförda om drygt ett år, och det andra är att det är väldigt kostsamt. I runda slängar rör det sig om en utgift på en halv miljon till 3 miljoner kronor. Det är enormt mycket pengar för en liten mackägare, och till detta ska även läggas att bankerna tyvärr inte är särskilt villiga att låna ut de pengar som behövs.

Risken är nu att många måste slå igen portarna, och det i sin tur påverkar annan viktig samhällsservice eftersom en mack på landet inte enbart tillhandahåller drivmedel. Här säljs ofta livsmedel, man är ombud för post, Systembolag och apotek, och man hanterar turistinformation. Vad händer om detta inte fungerar? Hur långt ska till exempel hemtjänsten åka för att tanka sina bilar, och hur påverkar det attraktiviteten för boende och turism?

Läget är akut och problemet måste bara lösas.

Därför vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Avser statsrådet och regeringen att medverka till att ge dessa mackar anstånd – det vill säga skjuta fram tidsgränsen för när åtgärden ska vara genomförd?
  2. Tänker statsrådet och regeringen vidta några ekonomiska åtgärder för att stödja mackarna i att ställa om till de miljöåtgärder som krävs, och hur detta i så fall skulle kunna se ut?