Lönebidragsanställning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 juni 2011

Interpellation: Lönebidragsanställning

Interpellation 2010/11:418 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:418 Lönebidragsanställning

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Med en aktiv arbetsmarknadspolitik så skulle många fler arbetssökande personer snabbt kunna komma ut i arbete. I dag har vi en situation med hög långtidsarbetslöshet samtidigt som företag har svårt att kunna rekrytera personal.

Trots att vi ser en uppgång på arbetsmarknaden så hindras många arbetslösa från att få vara delaktiga efter förmåga. Det finns en tydlig tendens att systemet med fas 3 bidrar till att andelen lönebidragsanställningar har minskat. Mindre seriösa företag tar emot personer som man får betalt för, i stället för att anställa samma personer genom lönebidragsanställning.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att fler personer ska kunna få en lönebidragsanställning?