LIP-medel för skolsatsning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 februari 2002

Interpellation: LIP-medel för skolsatsning

Interpellation 2001/02:217 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 29 januari

Interpellation 2001/02:217

av Ulla-Britt Hagström (kd) till statsrådet Lena Sommestad om LIP-medel för skolsatsning

I slutet av december fördelades medel till de senaste av de 40 lokala projekten inom de lokala investeringsprogrammen (LIP) för perioden 2001@2003/2004. Bland de 14 kommunerna återfinns Skövde med 15 miljoner kronor till sammanlagt tio projekt. Kommunen hade dock ansökt om 45 miljoner kronor i miljöbidrag till Rydskolan, en ombyggnad som totalt har beräknats kosta ca 150 miljoner kronor.

I mitten av februari 1999 besvarade miljöministern en interpellation av undertecknad gällande förbättring av inomhusmiljön. Skaderapporterna från skolornas problemområde var då ytterst påtagliga. I slutet av maj 1999 besvarade miljöministern ytterligare en interpellation om åtgärder för att förbättra inomhusmiljön. En del av detta svar citeras:

"Till detta vill jag nu tillägga att regeringen i vårpropositionen även föreslagit att det inom ramen för de lokala investeringsprogrammen kommer att öppnas möjligheter för att få bidrag för åtgärder att förbättra inomhusmiljön. Detta kan komma att bli ytterligare ett viktigt instrument i arbetet med inomhusmiljöfrågorna".

Ministern meddelade också att en EU-notifiering måste göras på grund av att det handlar om ett speciellt stödområde. Denna ansökan lämnades till EU-kommissionen den 4 november 1999. Den 18 januari 2000 inledde EU-kommissionen ett formellt granskningsförfarande i frågan. Ändringen i förordningen med syftet att kunna använda lokala investeringsbidrag för allergisaneringsåtgärder för förbättrad inomhusmiljö trädde i kraft den 1 oktober samma år (SFS 2000:735).

Ansökningar till de lokala investeringsprogrammen avslutas i och med årsskiftet 2001/2002. I stället bildas ett nytt klimatinvesteringsprogram (KLIMP). Det gör åter frågan aktuell om vad som ska gälla för att skapa stimulans för hälsorenovering av förskolor och skolor.

En möjlighet att stimulera och stödja kommuner att förbättra förskolor och skolor skulle kunna vara att låta den statliga Fonden för fukt och mögelskador även hantera "sjuka hus" där barn och ungdomar har sin arbetsplats. Denna fond är en myndighet som har till uppdrag att lämna bidrag till kostnaderna för att åtgärda fukt- och mögelskador i småhus. Här har en gedigen kunskap samlats för att åtgärda skador. Dessa erfarenheter kan också utnyttjas för framtida byggande.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ytterligare stimulera förskolor och skolor att förbättra sin inomhusmiljö?