Licensjakt på varg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 december 2010

Interpellation: Licensjakt på varg

Interpellation 2010/11:107 av Romson, Åsa (MP)

den 1 december

Interpellation

2010/11:107 Licensjakt på varg

av Åsa Romson (MP)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Förra vintern genomfördes för första gången i Sverige licensjakt på varg. EU-kommissionen har uppmärksammats på åtgärderna av svenska miljö- och rovdjursorganisationer och regeringen har under året fått svara på flera frågor från kommissionen kring grunderna till beslutet och hur det överensstämmer med EU:s regler om skydd för hotade arter och rätt för miljöorganisationer att få rättslig prövning av miljöbeslut. EU-kommissionens granskning av Sveriges agerande är ännu inte avslutad utan Sverige kan komma att bli ställd inför EU-domstolen i denna fråga. Enligt medierna fortgår planering för att genomföra licensjakt av varg även denna vinter.

Min fråga är:

Avser miljöministern att invänta EU-kommissionens utredning kring Sveriges eventuella fördragsbrott innan ytterligare licensjakt på varg tillåts?