Lex Laval

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 november 2011

Interpellation: Lex Laval

Interpellation 2011/12:108 av Andersson, Johan (S)

den 10 november

Interpellation

2011/12:108 Lex Laval

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Våren 2011 beslutade riksdagen om ett så kallat tillkännagivande till regeringen med följande lydelse: ”… att regeringen skyndsamt skall tillsätta en utredning med uppdrag att senast 1 september 2012, överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv och därefter återkomma till riksdagen med ett lagförslag”.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är:

Hur långt har arbetsmarknadsministern sett till att detta arbete kommit i beredningen inom Regeringskansliet?

Har arbetsmarknadsministern sett till att direktiven utarbetats för den kommande utredningen?

Vilka överväganden föreslås att utredningen ska ta ställning till enligt arbetsmarknadsministerns initiativ?