Lex Laval och brott mot internationella konventioner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 april 2013

Interpellation: Lex Laval och brott mot internationella konventioner

Interpellation 2012/13:299 av Esbati, Ali (V)

den 27 februari

Interpellation

2012/13:299 Lex Laval och brott mot internationella konventioner

av Ali Esbati (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

FN:s arbetsmarknadsorgan ILO har nu uttryckligen underkänt den så kallade lex Laval – lagen som regeringen skyndsamt genomdrev för att anpassa svensk lagstiftning till EU-kommissionens dom i Lavalfallet, och som på många sätt till och med gick längre än det som framkom i domen.

ILO:s oberoende juridiska expertkommitté har nu slagit fast det som bland annat LO, TCO och Vänsterpartiet flera gånger har framfört: att lagstiftningen strider mot internationella konventioner om föreningsrätt och förhandlingsrätt. Detta är konventioner som Sverige har ratificerat och som utgör grunden för ett anständigt arbetsliv. Det är anmärkningsvärt och oacceptabelt att Sverige har genomdrivit lagstiftning som inte uppfyller de grundläggande kraven i dessa konventioner.

ILO uppmanar dessutom den svenska regeringen att kompensera fackförbunden Byggnads och Elektrikerförbundet, som tvingades betala skadestånd till det lettiska företag vars fall drevs av de svenska arbetsgivarna i EU-domstolen. Dessutom andas ILO:s expertutlåtande en allmän oro över hur situationen för kollektiva förhandlingar och rätten till legitima konfliktåtgärder utvecklas i Sverige.

Regeringen har tidigare – i bjärt kontrast till agerandet med lex Laval – dragit benen efter sig för att undersöka och åtgärda de problem som ILO påpekar. Det har till exempel inte tillsatts någon bred Lavalutredning med utgångspunkten att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige, vilket riksdagen har begärt.

Regeringen har också visat ett närmast obefintligt intresse för att framföra ett principiellt och praktiskt försvar för den svenska kollektivavtalsmodellen gentemot EU-systemet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:

1. Avser arbetsmarknadsministern att skyndsamt kalla parterna på arbetsmarknaden till samråd med anledning av ILO:s utlåtande, och där berätta om en handlingsplan från regeringens sida?

2. Avser arbetsmarknadsministern att skyndsamt agera för att tillsätta en parlamentarisk Lavalutredning med utgångspunkten att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige?

3. Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att fackförbunden Byggnads och Elektrikerförbundet ska erhålla ersättning från den svenska staten motsvarande det skadestånd de har tvingats betala till Laval?

4. Avser arbetsmarknadsministern att agera inom EU för ett juridiskt bindande socialt protokoll, som tydliggör att grundläggande fackliga rättigheter såsom den fria förhandlings- och konflikträtten samt rätten att fritt teckna kollektivavtal gäller inom unionen och inte får underordnas ekonomiska intressen?