lärarbehörighet och lärartäthet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 6 februari

Interpellation 2003/04:289

av Torsten Lindström (kd) till utbildningsminister Thomas Östros om lärarbehörighet och lärartäthet

För att uppnå bra studieresultat i skolan spelar läraren en central roll. Välutbildade lärare är A och O för att lyckas med uppgiften. Man kan inte negligera vikten av behöriga lärare som ett medel att uppnå läroplanens kunskapsmål.

Enligt en OECD-rapport hamnar dock Sverige sist bland 14 undersökta länder vad det gäller andelen behöriga lärare. 25 % av de heltidsanställda och hela 50 % av de deltidsanställda lärarna saknar behörighet, inget annat land i undersökningen uppvisar sämre resultat.

Dessa siffror är självfallet mycket alarmerande. Särskilt med tanke på att situationen spås bli ännu värre de kommande åren. Att Thomas Östros i en intervju inte tycktes vara särskilt orolig över situationen utan endast konstaterade att andelen behöriga lärare ska öka gör att oron stiger än mer. I stället för att besvara frågan började Östros nämna något om vikten av att lyfta yrkeslärarnas status vilket i och för sig var ett efterlängtat besked men som helt saknade relevans till ämnet. Jag förväntar mig att regeringen kraftfullt agerar så att Sverige tar sig ur dagens sistaplacering.

Även om statistiken över lärartätheten inte är lika allvarlig är det ändock märkligt att Sverige inte hamnar över genomsnittet med tanke på de resurser som satsas på skolan i Sverige jämfört med andra länder. Om inte pengarna går till personal kan man fråga sig vart de går.

För Kristdemokraterna är frågorna kring lärarbehörighet och lärartäthet två viktiga frågor. Det är därför beklämmande att ta del av OECD:s rapport och det är än mer beklämmande att lyssna till Östros svar där ministern inte verkar förstå allvaret i situationen.

Med denna bakgrund vill jag fråga utbildningsministern:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att öka antalet behöriga lärare?

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att öka lärartätheten på svenska skolor?