Lärande- och vistelsemiljö på Sveriges fritidshem

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 15 februari

Interpellation

2012/13:274 Lärande- och vistelsemiljö på Sveriges fritidshem

av Maria Stenberg (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Fritidshemmet är en viktig del av många skolbarns arbetsdag. Verksamheten ska bidra till goda uppväxtvillkor genom att stimulera barns utveckling och lärande. Men fritidshemmen ska även ge omsorg efter en lång skoldag och då även kunna erbjuda en lugn och trygg vistelsemiljö. Fackförbundet Kommunal har släppt en rapport: Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapporten visar på brister i form av att fritidshemmen faktiskt inte fullt ut kan garantera barnens säkerhet. Barn och personal tvingas vara i trånga lokaler som inte är anpassade för verksamheten, när barngruppernas storlek tillåts öka. I en tidigare skriftlig fråga till ansvarig minister svarar ministern att det är skolhuvudmännen, det vill säga Sveriges kommuner, som har ansvaret för fritidshemmen. Men det borde även ligga i regeringens intresse att försäkra sig om att barnen som vistas på landets fritidshem har en god lärande- och vistelsemiljö.

Min fråga kvarstår:

Avser utbildningsministern verkligen inte att vidta några som helst åtgärder för att försäkra sig om att lärande- och vistelsemiljön på landets fritidshem är tillfredsställande för barn och personal?