Länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 januari 2009

Interpellation: Länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen

Interpellation 2008/09:241 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 8 januari

Interpellation

2008/09:241 Länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Från den 1 januari 2009 har länsstyrelserna övertagit ansvaret för djurskyddstillsynen från kommunerna. Det finns en stor oro ute i landet att de pengar som regeringen avsätter för den nya djurskyddskontrollen är otillräckliga.

I mitt hemlän Kronoberg kommer länsstyrelsen att anställa fyra nya djurskyddshandläggare som ska arbeta över hela länet och ersätta de inspektörer som tidigare fanns ute i kommunerna. För en utomstående framstår det som en orimlig arbetsuppgift för dessa fyra djurskyddshandläggare att hinna med att kontrollera djurskyddet i Kronoberg. En möjlighet är naturligtvis att minska antalet inspektioner per år vilket kan komma att medföra försämringar. Det är ofta hälsoproblem eller sociala problem hos djurägarna som är orsaken till att djuren inte får den omsorg som krävs. En bra fungerande djurskyddstillsyn är garanten för att missförhållanden upptäcks i god tid och kan hanteras innan allvarliga problem uppstår.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att djurskyddstillsynen när den övertas av länsstyrelsen från årsskiftet kommer att hålla en lika bra och hög nivå som i dagsläget?