Långsiktig finansiering av kvinnojourer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 juni 2013

Interpellation: Långsiktig finansiering av kvinnojourer

Interpellation 2012/13:442 av Fridolin, Gustav (MP)

den 23 maj

Interpellation

2012/13:442 Långsiktig finansiering av kvinnojourer

av Gustav Fridolin (MP)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

I statsminister Fredrik Reinfeldts jultal 2011 utlovade han ökat stöd till kvinnojourer som en del i att förstärka skyddet för utsatta kvinnor.

Men regeringens nya regler på området har inneburit en försämring för många kvinnojourer. Några har till och med tvingats att lägga ned på grund av osäkra villkor, bland annat kvinnojouren i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Många kommuner förlitar sig helt på ideellt arbetande kvinnojourer för att skydda sina kvinnliga invånare som utsätts för våld i hemmet. Ändå är kvinnojourernas verksamhet nästan alltid osäker. De måste varje år söka nya pengar i form av projektbidrag i stället för att få en grundläggande, långsiktig finansiering av sin skyddsverksamhet som säkrar kvaliteten. Anställda måste varslas varje år eftersom jourerna inte vet om de får fortsatta resurser.

De flesta som tar emot våldsutsatta kvinnor och barn på jourerna får ingen ersättning alls, utan arbetar ideellt. När trycket blir högt och jourerna fulla tvingas de dessutom neka våldsutsatta kvinnor och barn hjälp och stöd. För vissa kan en dags väntan på att få skydd vara en fråga om liv eller död.

Enligt statistik som SVT har sammanställt från de två största paraplyorganisationerna för kvinnojourer i Sverige nekades 3 319 kvinnor plats år 2012. De senaste åren har antalet kvinnor som nekas plats ökat rejält, mer än dubbelt så många fick nej under 2012 jämfört med för fyra år sedan.

Regeringen lovade för ett och ett halvt år sedan att öka stödet till jourerna. Det som har hänt är att det finns projektmedel för utveckling och utvärdering att söka, men inga pengar för långsiktig verksamhet. Dessutom måste ansökan ske av kommunen. Det innebär att jourer inte längre kan bedriva verksamhet oberoende av kommunen. För många kvinnor är det nödvändigt att veta att jouren är frikopplad från myndigheterna för att våga söka sig dit. Att ge stöd till kvinnojourer anser vi är ett stöd till det civila samhället som regeringen säger sig vilja värna. Därför är det anmärkningsvärt att den enda förändringen är en projektifiering av tillgängliga medel.

Kvinnojourer måste få statliga resurser så att de kan bedriva långsiktig, oberoende skydds- och stödverksamhet. De ska inte behöva ansöka oftare än till exempel vart tredje år. Det är nödvändigt för att stödet ska vara professionellt och tillräckligt. Det statliga bidraget ska vara i förhållande till antal människor som bor i jourens eller jourernas geografiska område.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsminister Fredrik Reinfeldt:

Avser statsministern att vidta åtgärder så att kvinnojourerna kan garanteras en långsiktig, oberoende finansiering?