Långa sjukskrivningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:418 Långa sjukskrivningar

av Johan Forssell (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Vi befinner oss i toppen på en flera år lång ökning av sjukfrånvaron i Sverige. Kostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren. Anslaget för sjukpenning och rehabilitering uppgår till 42 miljarder kronor i år, vilket kan jämföras med 2010, då motsvarande kostnader var 20,5 miljarder kronor.

Vi ser också en kraftig ökning i de långa sjukfallen sedan regeringen tog bort den bortre tidsgränsen. Vi varnade för detta, och nu ser vi effekterna. Den grupp som varit sjukfrånvarande längre än 914 dagar ökar just nu med ca 1 000 personer i månaden och har gått från något hundratal personer till över 16 000.

Frågan är varför ministern inte lyssnade på sina expertmyndigheter, som varnade för konsekvenserna av en avskaffad bortre tidsgräns.

Mina frågor till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är:

 

Vilka omständigheter och fakta låg bakom avskaffandet av den bortre tidsgränsen, och på vilket sätt beaktade ministern expertmyndigheternas varningar i det ärendet?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att mildra effekterna av den avskaffade bortre tidsgränsen?