Långa handläggningstider för vapenlicens

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 juni 2014

Interpellation: Långa handläggningstider för vapenlicens

Interpellation 2013/14:509 av Isak From (S)

Interpellation 2013/14:509 Långa handläggningstider för vapenlicens

av Isak From (S)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Svenska jägarkåren har i dag många uppdrag från samhället: att sköta viltvården, bibehålla lagom stora viltstammar, minska skador, eftersöka trafikskadat vilt, avliva djur, dokumentera sjukdomar, besiktiga kött med mera. Det innebär att jägarkåren har ett stort ansvar och ett stort förtroende från samhället att sköta detta, vilket också görs på ett mycket bra sätt.

Ett stor bekymmer är polisens långa handläggningstider av vapenlicenserna, i flera län orimligt långa handläggningar. Handläggningstiden för vapenlicenser är för närvarande lång och i vissa fall kan en licensansökan ta många månader att behandla.

Jägare rasar mot långa handläggningstider för vapenlicenser. Flera av dem har JO-anmält polisen för ärenden som inte har avgjorts flera månader efter att ansökan lämnades in. Bara hos polisen i Stockholms län finns en kö på 5 000 ärenden.

Vapenhandlare har också märkt av de långa handläggningstiderna, som syns på raderna av sålda vapen som inte får hämtas ut. Det medför också orimliga konkurrensnackdelar för vapenhandlare i län med långa handläggningstider. Handlarna säljer jaktvapen som kunden lägger en handpenning på, ofta ca 10 procent, och sedan får handlaren inte betalt förrän efter fyra fem månader.

Därför vill jag fråga vilka insatser justitieministern tänker vidta för att viltvård och viltförvaltning inte ska lida skada av polisens långa handläggningstider för vapenlicens.