Landsbygdsprogrammet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 maj 2014

Interpellation: Landsbygdsprogrammet

Interpellation 2013/14:449 av Johan Löfstrand (S)

Interpellation 2013/14:449 Landsbygdsprogrammet

av Johan Löfstrand (S)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

Vi kunde för någon vecka sedan ta del av det glädjande beskedet att regeringen förstärker medlen till landsbygdsprogrammet med 2,8 miljarder kronor de kommande sju åren. Det blir 400 miljoner per år. Jag är glad att regeringen därmed gör en liknande bedömning som vi socialdemokrater gjort. Men när vi nu läser vårpropositionen så är det svårt att hitta dessa 2,8 miljarder. Regeringen förstärker medlen till landsbygdsprogrammet 2014 i vårändringsbudgeten genom att höja anslaget Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur med 400 miljoner jämfört med budgetpropositionen. Frågan blir då hur finansieringen sker de kommande åren.

Jämför man bedömningen av anslagen för utgiftsområde 23 för 2015-2017 i budgetpropositionen med bedömningarna i vårpropositionen så finns inte ett tydligt tillskott med 400 miljoner årligen som regeringens representanter lovat på presskonferenser. Anslaget för 2015 är i stort sett oförändrat, och det skulle i så fall innebära att den kommande satsningen på landsbygdsprogrammet ska tas inom departementets budget, alltså med nedskärningar på andra områden.

En annan fråga som har aktualiserats är också hur mycket av tillskottet för 2014 som i realiteten kan användas. Ansökningstiderna för många stöd gick ut den 3 april, vilket jag inte kan tolka på något annat sett än att väldigt lite ersättningar kommer att utbetalas under 2014. En stor del av de 400 extra miljonerna kommer alltså att bli över.

När kommer de olika stöden att börja gälla och när kommer dessa att betalas ut? Landsbygden står inför stora utmaningar och många företagare klarar inte av att stöd och ersättningar uteblir. Om regeringen hade aviserat dessa pengar tidigare så hade stöd kunnat betalas ut även under 2014.

Det råder alltså en oklarhet kring om finansieringen av ökningen av landsbygdsprogrammet med 400 miljoner årligen ska ske genom neddragningar inom utgiftsområde 23 och hur stor andel av de 400 miljonerna som kommer betalas ut under budgetåret 2014 eller om överblivna medel från 2014 i själva verket ska finansiera ökningen för 2015 och samma medel därmed i regeringens retorik används ”två gånger”.

Med anledning av detta blir min fråga till landsbygdsministern:

Hur menar landsbygdsministern att den framtida finansieringen av ökningen av landsbygdsprogrammet med 2,8 miljarder ska ske?