Läkemedelsförsörjning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:68 Läkemedelsförsörjning

av Johan Hultberg (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den svenska läkemedelsförsörjningen är mycket sårbar, särskilt i händelse av kris eller krig, vilket en rad olika rapporter har varnat för. Exempelvis har Riksrevisionen (RiR 2018:6) bland annat konstaterat att det i dag inte finns någon egentlig beredskap och inte heller någon strategi för beredskap gällande läkemedelsförsörjning vid kris eller krig. Det är i princip upp till var och en som har behov av medicinering att själv hålla ett lager hemma. Det är en mycket allvarlig situation som torde få varje ansvarskännande regering att skyndsamt agera.

Nu rycker vi också allt närmare en smärre kris i form av en hård brexit. Det avtal som hade förhandlats fram mellan Storbritannien och EU har förkastats av det brittiska underhuset, och därmed är risken nu överhängande att Storbritannien kraschar ut ur EU efter den 29 mars. Det kan få allvarliga och svåröverblickbara konsekvenser för vår läkemedelsförsörjning liksom för den svenska läkemedelsindustrin och dess produktion. Sverige är i dag det tredje största importlandet inom EU av läkemedelsprodukter från Storbritannien, så effekterna av en avtalslös brexit torde kunna bli särskilt kännbara för Sverige.

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Vilka åtgärder har ministern och regeringen vidtagit, och vilka åtgärder kommer ministern och regeringen att vidta, för att säkerställa att brexit inte äventyrar svensk läkemedelsförsörjning eller produktionen av läkemedel i Sverige? 
  2. Är socialministern beredd att ta initiativ till en strategi för läkemedelsförsörjning vid kris och krig?