Låglönejobb i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 maj 2013

Interpellation: Låglönejobb i Sverige

Interpellation 2012/13:352 av Björck, Patrik (S)

den 22 mars

Interpellation

2012/13:352 Låglönejobb i Sverige

av Patrik Björck (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Under hela 1900-talet och fram till i dag har svensk ekonomi präglats av en utveckling mot högre löner och alltmer produktiva jobb. Denna modell har tjänat Sverige väldigt väl. Därför väcks nu frågor när finansministern och andra regeringsföreträdare ger tydliga signaler om att denna framgångsrika modell ska överges.

Finansministern har tidigare sagt att lägre ingångslöner skulle skapa fler jobb, och nyligen fick vi även statsministerns syn på frågan. På ekonomitoppmötet i Davos sade statsministern att ”Sverige har för få jobb med låga löner och detta är orsaken till vår dramatiskt höga arbetslöshet”. Reinfeldt pekade på att 2,5 procent av jobben i Sverige klassas som låglönejobb, vilket är en lägre andel än genomsnittet i Europa.

Det är inte konstigt att regeringen söker förklaringar till varför arbetslösheten är så hög i Sverige. Finansministern skyller gärna misslyckandet på den ekonomiska krisen i Europa, men faktum är att arbetslösheten i Sverige i dag är högre än i de flesta jämförbara länder. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats sedan 2006, och ungdomsarbetslösheten tangerar 25 procent.

Det finns dock inget som tyder på att sänkta löner är en väg att lösa arbetslösheten. Tvärtom måste vägen vara att öka antalet mer kvalificerade jobb. Bara så kan vi klara Sveriges konkurrenskraft och betala vår välfärd. Vi vet också att lägre löner innebär en direkt försämring av livsvillkoren för många människor.

Med anledning av det anförda vill jag fråga finansministern:

1. Vidhåller finansministern att lägre ingångslöner skulle skapa fler jobb i Sverige?

2. Hur stor andel låglönejobb anser finansministern vara ett lämpligt mål för Sverige att sträva mot?