Lagföring vid nedskräpning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2010

Interpellation: Lagföring vid nedskräpning

Interpellation 2009/10:377 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

den 10 maj

Interpellation

2009/10:377 Lagföring vid nedskräpning

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Jag har i en skriftlig fråga tidigare uppmärksammat att problemet med nedskräpning ökar år för år. I Göteborg är problemet med skräp i stadens parker och på allmänna gräsytor mycket utbrett. Trots satsningar på städning, papperskorgar och olika informationskampanjer minskar inte problemet.

Att det är förbjudet att skräpa ned känner alla till. Men alla vet samtidigt att risken för att drabbas av någon form av påföljd är i stort sett obefintlig. Behovet av bättre metoder för att beivra nedskräpning är uppenbart. Ett sådant sätt vore att ge polisen möjlighet att utfärda en ordningsbot på plats. Detta förfaringssätt är brukligt när det gäller att komma åt ett annat vanligt problem i våra parker: att människor urinerar i närmaste buske eller plantering.

För gemene man är det säkerligen svårt att se någon större skillnad på en som urinerar i en plantering och en som lämnar sin engångsgrill och flottiga papperstallrik när denne går. Bägge beteendena är lika oacceptabla. Därför bör inte heller samhället ha så totalt olika syn på brotten. Att uträtta sina behov anses vara förargelseväckande beteende medan nedskräpning anses vara ett miljöbrott. Att det är olika lagrum för de olika brotten är orsaken till att det inte är möjligt att utfärda ordningsbot för nedskräpning.

Riksåklagaren har slagit fast att det krävs en lagändring för att det ska bli möjligt att utfärda en ordningsbot för nedskräpning. Ordningsbot får i dag bara utfärdas för de brott där endast penningböter ingår i straffskalan. Eftersom kvarlämnade engångsgrillar och dumpning av gifttunnor ryms i samma lagparagraf ingår följaktligen fängelse i straffskalan. Därmed kan ordningsbot inte utfärdas för vanlig nedskräpning. 

För mig och för allmänheten är det ointressant om samhället bör skapa en ny lag eller förändra någon av de befintliga. Det viktiga måste vara att de som skräpar ned känner att risken för att tvingas betala böter blir mer påtaglig. Det måste helt enkelt bli enklare att lagföra dem som skräpar ned.

Min fråga till justitieministern är därför om hon avser att ta initiativ till att möjliggöra ordningsbot vid nedskräpning eller på vilket annat sätt hon vill underlätta möjligheterna till lagföring av dem som skräpar ned på allmän plats.