Kvotering till bolagsstyrelser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 november 2016

Interpellation: Kvotering till bolagsstyrelser

Interpellation 2016/17:121 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:121 Kvotering till bolagsstyrelser

av Jessica Rosencrantz (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Fredagen den 9 september lät närings- och innovationsminister Mikael Damberg meddela att regeringen ämnar lägga fram ett förslag om kvotering till börsbolagens styrelser. Ministern förklarade att minst 40 procent av medlemmarna i styrelserna ska vara av vardera kön senast 2019, annars kan bötesbelopp på miljontals kronor vänta för företagen. Förslaget är ett slag i luften för jämställdheten som i värsta fall riskerar att få motsatt effekt. 

Ingen ska behöva reduceras till att enbart vara företrädare för sitt kön, och kvotering riskerar dessutom att misstänkliggöra grunden för varje kvinnas rekrytering. Införs kvotering på grundval av kön riskerar vi vidare att snart få en debatt om huruvida även andra egenskaper bör ligga till grund för kvotering. Regeringens förslag för in Sverige på identitetspolitikens sluttande plan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Ämnar ministern ta några initiativ till kvotering till andra organisationer än börsbolagsstyrelser?

Ser ministern några andra grunder för kvotering än enbart kön?