Kvotering till bolagsstyrelser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 november 2012

Interpellation: Kvotering till bolagsstyrelser

Interpellation 2012/13:56 av Björck, Patrik (S)

den 25 oktober

Interpellation

2012/13:56 Kvotering till bolagsstyrelser

av Patrik Björck (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Under de senaste 20 åren har andelen kvinnor i bolagsstyrelser ökat i blygsam takt, men nu har trenden vänt, och andelen kvinnor minskar och är nu bara 23,6 procent.

Det är ett slöseri med resurser att så få kvinnor finns representerade i bolagsstyrelser och företagsledningar. I EU pågår en debatt om att införa kvotering till bolagsstyrelser. I den debatten är det viktigt att Sverige spelar en konstruktiv roll och driver jämställdheten framåt även på EU-nivå. Det är nu dags att lagstifta om kvotering till bolagsstyrelserna. Det finns i dag ingen annan väg att gå för att rätta till problemet.

Är statsrådet beredd att ta till lagstiftning för att komma till rätta med problemet med de ojämställda bolagsstyrelserna?

Kommer statsrådet att driva på jämställdhetsarbetet i EU och därmed också verka positivt för kvotering till bolagsstyrelser på EU-nivå?