Kvinnor i Försvarsmakten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:205 Kvinnor i Försvarsmakten

av Lena Asplund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

SVT Nyheter presenterade nyligen uppgifter om att andelen kvinnliga yrkesofficerare i försvaret är mycket låg vid en internationell jämförelse. Av alla yrkesofficerare i Sverige är endast ca 7 procent kvinnor. Andra länder, som USA, Frankrike och Kanada, ligger betydlig högre med en mer än dubbelt så stor andel kvinnliga yrkesofficerare.

Vad som dessutom oroar när det gäller Sverige är att ökningstakten är låg. Enligt SVT:s beräkning kommer det att dröja till år 2035 innan Sverige når dagens norska nivå. Norge har i dag 11 procent kvinnliga yrkesofficerare.

Samma bild finns när det gäller antalet kvinnor som påbörjar den militära grundutbildningen. Av dem som påbörjade utbildningen under 2016 var 13 procent kvinnor. Försvarsmaktens mål, enligt myndighetens jämställdhetsplan, är att 20 procent som genomför utbildningen ska vara kvinnor. I regeringens budgetproposition för 2018 konstateras att myndigheterna behöver vidta fortsatta åtgärder för att fler kvinnor ska genomgå utbildningen.

Det är problematiskt att så få kvinnor söker sig till Försvarsmakten och att än färre går vidare till officersbanan. Bristen på kvinnliga sökande innebär att försvaret missar en stor del kompetenta personer som skulle ha mycket att tillföra arbetsplatsen.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

1. Vilken bedömning gör försvarsministern av möjligheterna att få fler kvinnor att söka sig till försvaret de närmsta åren?

2. Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att fler kvinnor ska söka till den militära grundutbildningen samt att få fler kvinnor som går vidare till officersyrket?