Kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 november 2016

Interpellation: Kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen

Interpellation 2016/17:103 av Hannah Bergstedt (S)

Interpellation 2016/17:103 Kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen

av Hannah Bergstedt (S)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Det senaste årets rapportering kring sexualbrott har satt fokus på problem som funnits under lång tid, men som nu med rätta, ställer krav på agerande från samhället. Regeringen har uttryckt att frågan måste tas på allvar och ska se över lagstiftningen gällande sexualbrott. Det är bra men minst lika viktigt som förändrade straffsatser är det preventiva arbetet.

En viktig del i det förebyggande arbetet mot sexualbrott är en normkritisk sexualundervisning. Normer präglar vår syn på sexualitet, och undersökningar visar att den skiljer sig markant mellan kvinnor och män både i ansvar vid sexualbrott, men också synen på den egna sexualiteten.

Läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan är tydliga: frågor om sexualitet, kön, jämställdhet och relationer ska vara integrerade i de flesta skolämnen och är en del av skolans centrala innehåll.

Detta gör att det ställs stora krav på lärarna att hantera dessa frågor. Trots det ingår inte sex och samlevnad i lärarutbildningen. Den enda lärarutbildning som har detta som obligatoriskt ämne är utbildningen till grundskolelärare årskurs 4-6.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Vad tänker statsrådet göra för att säkerställa att samtliga elever får en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning?