Kunskapen om skogens betydelse

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 april 2013

Interpellation: Kunskapen om skogens betydelse

Interpellation 2012/13:342 av From, Isak (S)

den 20 mars

Interpellation

2012/13:342 Kunskapen om skogens betydelse

av Isak From (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Många svenskar rör sig sällan i naturen trots ett ökat intresse för ekologiska produkter samt miljö- och hållbarhetsfrågor. Det urbana samhället har gjort att det är färre människor som är medvetna om skogens betydelse för svensk välfärd och att skogen måste skötas för att den ska växa bra.

Svenska skogsägare producerar skogsråvaror av högsta kvalitet som säljs till vidareförädlingsindustrin. Det är viktigt att stimulera och utveckla nya användningsområden för både skogen och virket, eftersom det skapar nya företag och arbetstillfällen.

Det finns i dag vanföreställningar och misstro mot skogsproduktionen. Det kan delvis bero på att allt fler bor i de större städerna och att färre personer rör sig i skogen. Men en stor orsak torde vara att allt färre har sin direkta inkomst från skogen. Fortsätter den utvecklingen riskeras framtida jobb och stora ekonomiska värden i samhället, det är självklart också viktigt att fortsätta att diskutera skogen i ett framtidsperspektiv.

Sverige är det enda landet i Norden, utom Island, som inte har ett centralt skogsbruksmuseum med ett övergripande ansvar för att dokumentera skogshistoria och utvecklingen i skogsbruket. Med tanke på den enorma betydelse som skogsbruket har för Sveriges utveckling och ekonomi är detta otillfredsställande.

Skogsmuseet i Lycksele är det museum som i dag har bäst förutsättningar att fungera som en rikstäckande kunskapsbas för skogsnäringen. Men intresset att skapa ett nationellt historiskt skogsmuseum har tyvärr varit svagt i Sverige.

Avser kulturministern att ta några initiativ för att bättre ta till vara de kunskaper som finns hos skogsmuseet i Lycksele för att nationellt öka kunskapen om skogens betydelse?