Kulturpolitikens förankring i den representativa demokratin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 maj 2008

Interpellation: Kulturpolitikens förankring i den representativa demokratin

Interpellation 2007/08:603 av Särnblad, Anneli (s)

den 18 april

Interpellation

2007/08:603 Kulturpolitikens förankring i den representativa demokratin

av Anneli Särnblad (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Vi har från oppositionen med jämna mellanrum kritiserat den moderatledda regeringen för ovilja att utreda frågor under ledning av parlamentariska utredningar. För kulturministern är det två stora utredningar som nu pågår, utredningen om public services framtid samt Kulturutredningen. I båda fallen har man uppdragit arbetet till enskilda personer med god bakgrund i sakfrågan. Däremot har man inte gett utrymme för det politiska samtalet under utredningens gång. För Kulturutredningen har man en referensgrupp som mer eller mindre har fungerat som en informationskälla om hur utredningen utvecklas. När frågan om bristen i den parlamentariska förankringen påtalats har statsrådet meddelat att regeringen önskar hållbarhet för framtiden i kulturpolitiken och det skulle motivera att de politiska partierna hålls på armlängds avstånd från utredningarna. Det är ett totalt brott mot det klassiska svenska utredningsväsendet där Sverige varit världsunikt.

Vi vill med skärpa påtala bristerna i den form som utredningsväsendet tagit under den moderatledda regeringen.

Med anledning av det anförda vill jag fråga vilka åtgärder som just statsrådet avser att vidta för att förankra utredningsväsendet i hela Sverige och inte göra det enbart till ett verktyg för sittande regering.