Kulturhuvudstadsåret 2014

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 26 november

Interpellation

2012/13:151 Kulturhuvudstadsåret 2014

av Isak From (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Sveriges framtid ligger i att erövra och behålla en topposition inom områdena innovation och utveckling.

I det perspektivet spelar de kulturella och kreativa näringarna en avgörande roll. Sverige behöver öppna sig och visa upp nya innovativa lösningar och kreativitet som lockar kapital, investeringar, företagare och besökare till hela Sverige. Enligt statistik från Eurostat 2012 är Umeå en av Europas snabbast växande städer och har sedan 1970 satsat 80 procent mer än andra jämförbara städer på kultur.

Norra regionen kan bli en magnet och vara attraktiv för kapital, investeringar, företag och besökare. Men kulturhuvudstadsåret kräver gemensamma kraftansträngningar.

I årets budgetproposition avsätts 75 miljoner kronor i särskilda medel från Kulturdepartementet för att stödja kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Tillsammans med de insatser som görs från nationella kulturinstitutioner och myndigheter innebär det att staten bidrar med 80 miljoner kronor till kulturhuvudstadsåret, långt mindre än vad Stockholm fick som var värd för kulturhuvudstadsåret 1998.

Jag har följande fråga till näringsministern:

När det nu är väl känt att kulturhuvudstadsåret bidrar till innovation och kreativitet, vilka insatser tänker näringsministern vidta för att också Näringsdepartementet ska bidra till att göra kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 till ett skyltfönster för svensk innovation och kreativitet?