Kulturarvslyftet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 juni 2012

Interpellation: Kulturarvslyftet

Interpellation 2011/12:405 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:405 Kulturarvslyftet

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Regeringen föreslår i budgetpropositionen en särskild insats – Kulturarvslyftet – som innebär att totalt 4 400 personer beräknas få en anställning med lönebidrag inom kulturområdet 2012–2014. Satsningen uppgår till 800 miljoner kronor. Satsningen riktas till personer som lämnar sjukförsäkringen efter långa perioder av sjukfrånvaro.

Totalt beräknas 4 400 personer få en anställning med lönebidrag inom kulturområdet. Målgruppen för satsningen är personer som har en särskilt svag förankring på arbetsmarknaden efter att ha lämnat sjukförsäkringen efter lång tid och som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Medel ska gå till insatser inom tre huvudområden: digitalisering, inventering och vård.

Satsningen ger stöd till människor som är på väg tillbaka från långtidssjukskrivning till gemenskap och sysselsättning. Den bidrar samtidigt till det viktiga arbetet med kulturarvet.

Den 30 maj i år har jag av Riksantikvarieämbetet, som är den handläggande myndigheten, erhållit information som visar att endast 17 personer är i en åtgärd inom Kulturarvslyftet. Detta får nog anses vara mycket låga siffror och man kan definitivt vara bekymrad över projektets framtidsprognos.

Min fråga till statsrådet är vilka initiativ hon är beredd att ta för att projektet ska uppnå de mål som satts upp.